Inission flyttar till Borås

Sammanslagningen av Inissions verksamheter i Sösdala och Malmö har precis inletts. Nu meddelar Inissions ledning att man under hösten också kommer påbörja sammanslagningen av verksamheterna i Borås och Göteborg. Förstudien är avslutad och resultatet visar klara lönsamhetsfördelar i att flytta verksamheten i Göteborg till Boråsfabriken.

– Sammanslagningen är goda nyheter både för oss och våra kunder, säger Rolf Siltala, platschef Inission Göteborg. Vi kan dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet och utnyttja resurserna bättre. Kunderna kan sedan ta del av de samlade krafter och resurser som våra verksamheter har. I samband med sammanslagningen kommer kunderna, så långt det är möjligt, få vara delaktiga i processen så att vi får ut avsedda synergieffekter.
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som består av Onrox Malmö och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.

Comments are closed.