Ingrid Nordmark ny vd för SICS Swedish ICT

Ingrid Nordmark har anställts som VD för SICS Swedish ICT AB som ingår i forskningsinstitutsgruppen RISE, Research Institutes of Sweden.

Ingrid kommer närmast från uppdraget som affärsstrateg på moderbolaget Swedish ICT Research och dessförinnan Transmode där hon var utvecklingschef i 3 år. Före Transmode arbetade Ingrid Nordmark på Ericsson i 18 år där hon bland annat var ansvarig för utvecklingen av 4G/LTE.
– Behovet av att digitalisera både industri och samhälle ökar nu kraftigt, en samhällsomvandling och industriell revolution där SICS Swedish ICT är en viktig aktör. Ingrids uppdrag som vd är att fortsätta den framgångsrika utveckling av SICS som Christer Norström ansvarat för de senaste 6 ½ åren. Ingrids breda kontaktnät, gedigna erfarenhet av kundansvar, teknisk utveckling och ledarskap ger en mycket bra grund för de nya utmaningarna, säger Hans Hentzell, styrelseordförande för SICS Swedish ICT AB.
Ingrid Nordmark, som har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och Elektroteknik från Linköpings universitet, tillträder VD-tjänsten den 1 augusti.
SICS Swedish ICT ingår i nya divisionen RISE ICT. Den har huvudkontor i Kista och verksamhet även i Norrköping och Lund samt dotterbolagen SICS North Swedish ICT AB i Luleå, SICS Swedish ICT Västerås AB och SICS East Swedish ICT AB i Linköping.
SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 med doktorsgrad) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.
SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.
SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

 

Comments are closed.