Ingen fortsatt dubbelbeskattning av appar

Skatteverket meddelar att de inte kommer att ta ut moms på försäljning av mobila applikationer, så kallade appar, när moms också har betalats i ett annat EU-land.

– Dagens besked innebär att svenska digitala tjänsteföretag kan utveckla och sälja sina appar utan att riskera dubbelbeskattning. Nu kan dessa företag på allvar ta del av den europeiska marknaden. Därmed har de också goda möjligheter att själva växa och skapa jobb. Att förutsättningarna är lika inom EU är avgörande för att vi ska lyckas skapa en väl fungerande digital inre marknad, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen uppges ha bedrivit ett intensivt arbete på EU-nivå med att få fram gemensamma riktlinjer för momsbeskattningen av appar och på så sätt lösa frågan om dubbelbeskattning. Diskussionerna med de andra EU-länderna har klargjort positionerna och väntas landa i en överenskommelse under 2012. Skatteverkets nya tillämpningsinformation innebär att dubbelbeskattning undviks i väntan på en sådan överenskommelse. Det beslutet gäller från och med den 1 oktober 2011 och omfattar även tidigare försäljning, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.