Ingen försäljning av Nokia Siemens Networks

Nokia och Siemens avslutar sökandet efter en ny ägare till Nokia Siemens Networks. Istället kommer de båda bolagen att fortsätta driva samriskbolaget vidare och införa ytterligare besparingar.

Tillsammans med de pågående ansträngningarna att generera kostnadsbesparingar, planerar nu Nokia Siemens Networks att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i företaget som en fristående enhet. Till exempel planerar Nokia Siemens Networks att driva fram ytterligare effektiviseringar och samtidigt stärka bolagets innovationsförmåga, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.