Infineon köper International Rectifier

För ca 3 miljarder dollar i kontanter övertar Infineon det amerikanska bolaget International Rectifier och får därmed tillgång till deras produkter och teknologi, med bland annat galliumnitrid på kiselsubstrat. Detta kompletterar Infineons effekthalvledare i kisel och kiselkarbid.

Affären anses också ge vinster på distributionssidan, med tanke på att Infineon främst adresserar storkunder inom exempelvis bilindustrin medan IRs komponenter i stor utsträckning går till mindre och medelstora kunder. International Rectifier har en stark närvaro i USA och kommer också att kunna stärka Infineons position i Asien.
En skillnad mellan företagen är att Infineon främst har effekthalvledare för höga spänningar och strömmar medan IRs komponenter är avsedda för lägre spänningar och strömmar. International Rectifiers expertis ligger inom lågeffekts, energieffektiva IGBTer och intelligenta effektmoduler, effekt- MOSFET och kretsar för digital effekthantering.
Företagens produktportföljer är med andra ord mycket komplementära.
När aktiehandeln stoppades den 19 augusti låg budet på 50,6 procent över börsvärdet. Så aktieägarna har definitivt gjort ett ”klipp”!
Infineons och IRs ledningsgrupper är överens och företagsköpet väntas, efter juridisk prövning, bli formellt godkänt sent i år eller tidigt 2015.
Tillskottet av International Rectifier kan ge skalfördelar där man kan utnyttja den kapacitet som Infineon har byggt upp beträffande tillverkning på tunna 300 mm wafers.

 

Comments are closed.