DEK och Siplace i gemensamt affärssegment

Efter övertagande av DEK har ASM Pacific Technology bildat ett affärssegment för ytmonteringslösningar, ”SMT solutions”. Günter Lauber, CEO för segmentet, säger att intentionen är "att DEK + Siplace vid slutet av 2016 skall vara nummer ett inom ytmontering”.

Redan under slutet av 2013 stod det klart att ASM Assembly Systems skulle köpa DEK och den 4 juli i år slutfördes affären.
Günther Lauber uttrycker företagets vidare planer i två steg:
* Dels skall DEK och Siplace fortsatt utveckla sina respektive produkter.
* Dels skall divisionerna sätta upp samarbetsprojekt, med syfte att utveckla processer för integrerad tyckteknik, inspektion och utplacering av komponenter.
Den här typen av processer kalls exempelvis ”Smart factory” eller ”Industri 4.0” – det senare ett stort projekt för den tyska industrin. Syftet är att skapa tillverkningsprocesser som automatiskt anpassar sig till förändrad belastning av produktionen under gång.
Enligt Günter Lauber ser vi redan ett kommande exempel på vad som krävs: Monteringen av supersmå komponenter, i storleken 03015 skall kunna genomföras effektivt i stora volymer. Detta berör alla moment i processen, från kortdesign till pastadispensering , till komponentutplacering till omsmältningslödning. Alla steg måste vara perfekt koordinerade.
– Andra lovande områden för SMT-lösningar är materiallogistik, automation och skalbara plattformar som tillåter kunden att driva en produktionsanläggning som ger möjligheter.
– Utvecklingen går mot smarta fabriker och intelligenta, höggradigt flexibla 4.0-koncept. Våra lösningar kommer att göra dessa möjliga och hjälpa till att aktivt skapa framtidslösningar.
Under 2011 köpte ASM Pacific Technology Siemens division Siplace för ytmonteringsutrustning. Och med köpet av DEK har företaget 14 500 anställda.

Under veckan höll ASM en presskonferens för att manifestera integrationen av DEK i företaget. Den naturliga platsen för detta var Siemens EWA i Amberg eftersom man där storsatsat på avancerade maskiner från såväl ASM som DEK.
– Detta är en av världens modernaste fabriker i världen, förklarade Günter Lauber under konferensen.
Såhär ser den nya organisationen ut efter köpet av DEK:

 

Comments are closed.