Ladda elbilen med hjälp av mobilen

I parkeringshuset Vartofta på Södermalm öppnar nu Stockholm Parkering och Fortum i dag de första laddstolparna där laddning, betalning och identifiering av lediga stolpar sker med hjälp av mobilen.

Ett sms skickas iväg när laddningen påbörjas respektive avslutas.

Stockholm Parkering har fått i uppdrag att underlätta för fordon som omfattas av ”supermiljöbilspremien”. Samtidigt genomförs i Stockholms stads regi en gemensam elbils- och laddhybridsupphandling som omfattar upp till 6 000 fordon. Det innebär att behovet av en infrastruktur nu kommer att öka dramatisk.

För Fortum, som tidigt inledde ett samarbete med Stockholms stad kring elfordon, är anläggningen startskottet för satsningen Charge & Drive, en kommersiell lösning som bygger på erfarenheterna från tidigare samarbeten.

–  Vi lanserar nu denna lösning i Sverige och Finland som ett första steg, säger Marie Fossum, ansvarig för affärsutveckling på Fortum.

Projektet "mobil laddning" är en pilot under ett halvvår och när testperioden är över kommer en utvärdering att göras för att se hur laddningsmöjligheterna kan byggas ut.

Stockholms stad har tillsammans med bland andra Fortum arbetat fram en långsiktig elbilsvision för Stockholms utveckling och för en hållbar tillväxt, som ingår i ”Vision Stockholm 2030". Elbilsvisionen innebär att innerstaden ska vara utsläpps- och bullerfri 2030.

Comments are closed.