Industrins första CTSD

National Semiconductor introducerar industrins första CTSD (ContinousTimeSigmaDelta AnalogDigitalConverter). Jämfört med traditionell pipeline arkitektur nås låg effektförbrukning, bandbredd upp till 25MHz och upp till 50 MSPS (MegaSamplesPerSecond)

Industri och universitet har forskat mer än 15 år att i lösningar att förbättra osäkerhet som finns vid överföring av reell tid  till digital då den sker i samplingskretsen. Nationals ADC12EU050 är den första industriellt producerade kretsen med "continous time-lösning".

ADC12EU12050,  har 8 kanaler, är på 12 bitar och drar 350mW vid 25MHz och 50MSPS, matningsspänning är 1,2V och signal-brus och distorsion (SINAD) är 68dB. Jämfört med en pipeline arkitektur är effektåtgången cirka 30 procent lägre och National ser främsta användningsområdet inom bärbar medicinska ultraljudsprodukter samt inom industriell bildbehandling.

CTSD-kretsen finns i provexemplar och priset är satt till 64 dollar vid tusen stycken.

Comments are closed.