Industrins behov av halvledare ökar

Analysföretaget IHS Markit Technology ser en ökande marknad för industriella halvledare. Under 2018 steg den 10,8 procent till 52 miljarder dollar.

I begreppet industriella halvledare ingår enligt undersökningen: Nätverkskretsar, kommersiellt och militärt flyg, LED-belysning, digital signering, digital video för säkerhetssystem, klimatstyrning, smarta mätare, drivlinor, solceller och gränssnitt för maskin-människa. Olika typer av medicinsk elektronik gav också tillväxt, sådana som hörselhjälpmedel och system för endoskopi och bildbehandling.

Marknaden för industihalvledare väntas växa med 5,8 procent årligen, fram till 2023.

– De verkliga stjärnskotten, 2018, inom verksamheten för industriella halvledare är generellt användbara analoga integrerade kretsar och optiska halvledare, säger Noman Akhtar, analytiker inom området industriella halvledare och sensorer hos IHS Markit Teknologi.

– Försäljningen inom dessa kategorier gynnades av den fortsatt starka marknaden för allmänbelysning med LED tillsammans med andra industrisegment som fabriksautomation, kraft, energi och diskreta effektkomponenter. Efterfrågan under 2018 var också hög för drivkretsar till industriella motorer, elbilar (EV), växelriktare för solceller, drivlinor och kommersiell belysning.
Mikrokontrollkretsar (MCU) för industriella applikationer väntas också få en bred tillväxt på lång sikt tack vare framsteg inom digitalisering, energieffektivitet, uppkoppling och andra funktioner.

De tio största
Det verkligt intressanta i utredningen illustreras av grafen ovan. De tio största företagen är:
* Texas Instruments, som växte 9 procent och behöll sin position som ledande halvledarleverantör inom industrisektorn, 2018. Omsättningen var ca 5,5 miljarder dollar.

* Samgåendet av Analog Devices och Linear Technology resulterade i 10 procents omsättningsökning, jämfört med 2017. Utfallet 2018 blev 3,1 miljarder dollar. Sammanslagningen gav nya förutsättningar för tillämpningar inom fabriksautomation, militär rymd och flyg, säkerhetssystem med videoövervakning, test- och mät, medicin, kraft och energi.

* Infineon hamnade på tredje plats, med 2,9 miljarder dollar i omsättning. Jämfört med 2017 var omsättningen 16,9 procent högre. Diskreta IGBTer och IGBT-moduler gav tillväxt inom företagets toppsegment: Hemautomation, industriella drivsystem och olika energitillämpningar.

* Som nummer fyra rankades STMicroelectronics. Omsättningen 2018 blev 2,8 miljarder dollar.  På grundval av sina diskreta, analoga och mikrokomponentintegrerade kretsar (IC) ökade företagets intäkter brett inom de flesta av sina segment, däribland marknaderna för  fabriks- och hemautomatisering.

* Trots 11 procents årlig tillväxt tappade Intel två platser för att landa som femma. Omsättningen blev 2,6 miljarder dollar år 2018. Företagets division för IoT fortsatte att generera en hälsosam tillväxt tack vare dess innovationer och styrka inom segmenten  fabriksautomation, videoövervakning och medicin. Inriktningen mot smarta, uppkopplade saker gav också tillväxt och ett fenomenalt lyft inom dataanalys.

* Övertagande av Microsemi fick Microchip Technologi att ta klivet upp till sjunde plats. Tillsammans gav företagen 1,9 miljarder dollar omsättning 2018. Sammanslagningen gav Microchip ökade marknadsandelar inom effekttransistorer, FPGAer och applikationsspecifika analoga kretsar inom olika segment som militärelektronik, rymd och flyg, styrning av byggnader och hem samt medicinsk elektronik.

* ON Semiconductor rankades som åtta 2018. Utvecklingen drevs av tillverknings- och processautomation. Där ingick maskinell avsyning (”vision”), kraft och energi, byggnadsautomation, hörselhjälpmedel och andra medicinska kretsar.

* NXP kom på nionde plats. Det beror dess starka position inom tillverknings- och processautomation, byggnads- och hemautomation, medicinsk elektronik och andra industriapplikationer.

* Under 2018 kom Xilinx in på 10-i-topplistan då den växande användningen inom industrielektronik växte till 1,2 miljarder dollar. Tillväxten drevs av FPGA-lösningar inom militär rymd- och flyganvändning, test- och mätteknik samt processautomation.

IHS Markit Technology är numera en del av Informa Tech.

Comments are closed.