Industridoktoranderna räddas kvar

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, inrättar ett industridoktorandprogram över hela sitt verksamhetsfält med början våren 2014.

Vetenskapsrådet (VR) beslöt i november att lägga ner bidragen till industridoktorander. Nu finns en utbredd oro för att ansvaret för industridoktoraten faller mellan stolarna och uteblir, uttryckt bland annat av Teknikföretagen. Frågan om en ny finansiär har även varit uppe i riksdagen. SSF har nu beslutat sig för att axla den manteln.
– Industridoktorander skapar ömsesidig kunskapsöverföring mellan högskolor och företag, säger Lars Hultman, SSF:s vd. Inte minst viktig är den strategiska kompetensutvecklingen. Industridoktorander kompletterar SSF:s program för individstöd där Strategisk Mobilitet, Ingvar Carlsson Award och Framtidens Forskningsledare ingår.
Bidragsnivån blir 2,5 Mkr/projekt och ska medfinansieras av företag med verksamhet i Sverige. Det blir också ett påslag, SSF kommer ha årliga utlysningar om 30 Mkr, att jämföra med VR:s bidrag om 21 Mkr. Utlysningarna kommer att gälla för hela SSF:s verksamhetsområde som är naturvetenskap, teknik och medicin.
Utlysningstexten är under utarbetande och SSF önskar närmast samråda med industrins och högskolornas företrädare om villkoren för projekten, med syfte att öka intresset och genomslaget för satsningen.
– Vi samtalar även med VR, Vinnova och andra finansiärer om att stärka grundforskningsbasen för svensk teknikvetenskaplig forskning, säger Lars Hultman.
SSF räknar med att inrätta industridoktorandprogram under våren 2014.

Comments are closed.