Industri Kapital säljer ELFA

Daetwyler Group köper ELFA för 2,1 miljarder kronor.

Industri Kapital (IK), familjen Jensen samt ledningen har ingått avtal med Daetwyler Group, en internationell koncern verksam inom industriella komponenter samt distribution av elektronikprodukter baserad i Schweiz, om att sälja ELFA för 2,1 miljarder kronor.

ELFA har vuxit såväl organiskt som via ett antal framgångsrika förvärv under IK:s ägarskap. Bland förvärven märks Tevalo Group (Baltikum och Ukraina), CLL (Sverige) och Øistein Røed (Norge). ELFA har visat avsevärd tillväxt utanför Sverige och har särskilt stärkt sin position i Polen där det har vuxit organiskt och i Ryssland som har en stor tillväxtpotential som exportmarknad. Verksamheten har dessutom ökat sin operationella effektivitet och därmed lönsamhet.

”ELFA har varit en mycket bra investering för IK. Vi är mycket nöjda med att ha arbetat nära ledningen för att hjälpa företaget att växa och utvecklas. Vi har framgångsrikt demonstrerat IK:s strategi av både organisk och förvärvad tillväxt tillsammans med fokus på verksamhets-förbättringar. Daetwyler är en perfekt partner för ELFA framöver och ELFA kommer att dra nytta av att vara en del av Daetwylers företagsgrupp”, säger Michael Rosenlew, partner på IK.

Affären är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter

Om ELFA:

ELFA är en ledande katalogdistributör av elektronikprodukter i norra Europa. ELFA har över 56 000 kunder och distribuerar årligen 130 000 kataloger och är en ledande distributör i Norden, Polen, Baltikum och Ryssland. Företaget är känt för sin exceptionella servicenivå och garanterar kunderna leverans inom 24 timmar. ELFA, med huvudkontor i Stockholm, har över 400 anställda. År 2007 uppgick ELFA’s rörelsevinst till 176 miljoner kronor på en försäljning om 987 miljoner kronor, vilket till största delen härrör sig från underhålls-, reparations- och servicesegmentet.

 

Comments are closed.