IMS prognostiserar stark tillväxt

Resultaten från en ny översikt av IMS Research visar på ett starkt fjärde kvartal för marknaden för industriautomationselektronik under 2010.

 

Det, efter en nedgång på 14 procent under 2009. Andra halvan av 2009 visade dock på en substantiell tillväxt kvartal efter kvartal för automationsspecialister som därmed visade på en begynnande återhämtning på marknaden.

Trots den generella negativa trenden för många tillverkare inom det här området  förutspår IMS Research en stark tillväxt för tillverkare av de flesta typer av automationsutrustningar under  2010 och 2011. Första kvartalet 2010 har troligen uppvisat en tillväxt på att 25 procent jämfört med samma kvartal 2009, då de flesta regionala marknaderna visade på en kraftig nedgång. Välfyllda orderböcker som utvecklats genom återlagring och nya beställningar förväntas leda till ett lika starkt andra kvartal 2010 och även ett ”platt” andra halvår kommer att resultera i en nära dubbelsiffrig omsättningsökning för de flesta produkterna, enligt IMS Research.

Comments are closed.