”All time high” för Rehm

Företaget Rehm, som tillverkar ugnar för elektronikproduktion,  meddelar att fabriken i Tyskland ökar produktionstakten till 10 ugnar per vecka.

– Fabriken i Tysklan upplever all-time,high, säger  Hans Erik West, vd  för dotterbolaget Rehm Scandinavia AB.
 – Vi har använt tiden väl under den gångna lågkonjunkturen där resurser har lagts på vidareutveckling av ugnarnas reningsverk och att reducera förbrukningsvärdena så att utnyttjandet ökar och totalkostnaden minskar för användarna. Nu när konjunkturen vänder uppåt är vi väl rustade och vi ser bra respons från marknaden på våra produkter. Under de senaste åren har marknaden för lödugnar varit mera återhållsam i jämförelse med ugnar för solcellsproduktion. Men nu ökar bägge segmenten och vi är glada att vi vågade bygga ut fabriken under rådande lågkonjunktur för nu behöver vi de resurserna.
Konjunkturen i Kina återhämtade sig snabbare och Rehmfabriken i Kina som producerar för den Asiatiska marknaden har haft fullt produktionsutnyttjande senaste kvartalet.
Globalt levererar Rehm numera nästan lika många ugnar per månad som man för tio år sedan tillverkade per år.
– Förståelsen för processens krav gör att många användare väljer att gå upp i storlek av ugn för att få tillräcklig processkraft och stabilitet. Tidigare var ”standardstorleken” på processkammaren 3 meter med 7 värmezoner men numera är det 3,5 meter med 10 värmezoner och större som köps mest. Här i norra Europa har återhållsamheten varit bestående en bit in på nya året men nu har investeringsviljan kommit igång även här” avslutar Hans Erik West.

 

Comments are closed.