Impact Coatings nyemission övertecknad

Impact Coatings har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 77,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det preliminära resultatet visar att nyemissionen tecknades till 146,9 procent. Det slutgiltiga utfallet av nyemissionen uppges komma att offentliggöras omkring den 24 mars 2010.

Nyemissionen genomfördes för att möjliggöra en ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Enligt det preliminära utfallet tecknades 3 207 686 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier.

Vidare uppges 1 558 187 aktier tecknats med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter i nyemissionen, motsvarande 48,0 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 146,9 procent av det totala antalet aktier i emissionen, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632 vilket ger ett tillskott till bolagets aktiekapital med 405 365,75 kronor till 2 026 801,00 kronor.

Comments are closed.