Access Industries tar över även i Sverige

Nu står det klart att den USA-baserade industrikoncernen Access Industries även tar över teleoperatören ice.net:s svenska verksamhet. Ice.net är det varumärke varunder Nordisk Mobiltelefon marknadsfört sina mobilteletjänster. Därmed tryggas teleoperatörens svenska kunder en fortsatt uppkoppling. Affären är dock villkorad av ett godkännande från Post- och telestyrelsen, PTS.
Företaget har redan tagit över ice.net:s verksamhet i Norge och nu övervägs om ice.net:s danska del också ska tas över. Nätet bygger på CDMA2000 3G-tekniken med radiotransmission i de lägre frekvensbanden 450MHz och 410MHz, som ger en relativt sett lång räckvidd och som bland annat därför ibland brukar kallas glesbyggds-3G.

Comments are closed.