Hur möter vi utmaningarna?

S.E.E. 2012 öppnar den 17 april klockan 11 genom att Näringsdepartementets statssekreterare Håkan Ekengren inviger. Direkt efter följer en paneldebatt som tar upp centrala frågor kring svensk elektronikindustris största utmaningar på kort och lång sikt.

Panelen, som leds av den erfarna journalisten och moderatorn Thord Eriksson, består av representanter för såväl produktägare som kontraktstillverkare, samt ”möjliggörare” i form av Vinnova och politiker. Några frågor som dessa kommer att diskutera är hur bra vi egentligen är på att producera i Sverige med hänsyn till styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter ur ett globalt perspektiv, huruvida OEM-tillverkarna vill förlägga produktion till Sverige och i så fall till vilken kostnad, hur Näringsdepartementet ser på förutsättningarna för fortsatt produktion i Sverige, hur konkurrenskraften ska stärkas, samt den ständigt aktuella frågan hur fler ungdomar ska intresseras att välja en teknisk utbildning.
I debatten deltar:

  • Håkan Ekengren, statssekreterare, Näringsdepartmentet
  • Jonas Wallberg, chefsstrateg IKT, Vinnova
  • Bo Wass, vd, Autoliv Electronics AB
  • Anders Felling, vd, Westemo Data Communications AB
  • Mikael Joki, vd, Eskilstuna Elektronikpartner AB
  • Gerd Levin Nygren, vd, Hanza Electronics

– Vi ser fram emot en givande debatt som belyser många viktiga frågor och förutsättningar för svensk elektronikindustri. Att både OEM-företag och tillverkare möts, tillsammans med några av dem som bidrar till att skapa förutsättningarna för framtiden borgar för en intressant diskussion, säger Lena Norder, vd för branschföreningen Svensk Elektronik i ett pressmeddelande.

Comments are closed.