Huawei satsar i Sverige

Det kinesiska telekomföretaget Huawei meddelar att de kommer att öka innovationstakten i Europa och anställa ytterligare 100 personer i Sverige, fram till och med 2016.

Under 2014 ansökte Huawei om 140 nya patent till EPO för uppfinningar som har utvecklats i Europa. Av dessa 140 patentansökningar var 58 stycken från företagets utvecklingsresurser i Kista, Lund och Göteborg samt de två FoU-anläggningarna i Helsingfors och Dublin, som också räknas in till den svenska utvecklingsverksamheten. Främst handlar de svenskutvecklade patenten inom 4,5- och 5G-teknik.

– År 2000 etablerade Huawei sig i Sverige genom att anlägga sin första anläggning för forskning och utveckling utanför Kina. I år firar vi 15 år på marknaden och nu är vi totalt 600 personer på Huawei i Sverige, och av dessa 600 arbetar i dag 350 medarbetare inom forskning och utveckling. Fram till och med 2016 kommer vi att utöka personalstyrkan inom forskning och utveckling med 100 nya medarbetare för att säkerställa vår lokala innovationskraft, säger Wells Li, Sverigechef Huawei.

Varje år investerar Huawei över tio procent av sin vinst i forskning och utveckling och 2014 godkändes totalt 493 nya Huawei-patent i Europa av den europeiska patentmyndigheten European Patent Office, EPO.

Comments are closed.