Huawei och Motorola avslutar tvist

Huawei Technologies meddelar att de träffat en överenskommelse med Motorola Solutions om att avsluta alla pågående juridiska tvister mellan företagen, under förutsätt­ning av att vissa villkor uppfylls.

 

Överenskommelsen innebär att Motorola Solutions drar tillbaka sina anspråk och ute­sluter Huawei som svarande i processen som hanteras av den federala domstolen i Chicago.

Huawei åtar sig samtidigt att dra tillbaka sina krav på Motorola Solutions och Nokia Siemens Networks (NSN) och avsluta den stämning mot båda företagen vid den federala distriktsdomstolen i Chicago, USA.

Huawei avstår från sina anspråk på Motorola Solutions och NSN genom en överenskommelse som gör det möjligt för Motorola Solutions att överföra sina kommersiella överenskommelser med Huawei till NSN mot en avgift, och som gör det möjligt för NSN att ta del av och använda konfidentiell information från Huawei för att underhålla nät över hela världen som Motorola byggt med hjälp av produkter och teknik från Huawei.

År 2000 inledde Motorola och Huawei en affärsrelation där Motorola sålde vissa Huawei-produkter under Motorolas varumärke. Under de följande tio åren köpte Motorola nätverksteknik för infrastruktur och radioaccess av Huawei för sammanlagt 880 miljoner dollar.

– Vi beklagar att dessa tvister har uppstått mellan våra företag. Motorola Solutions värdesätter den långsiktiga relation som vi har haft med Huawei. Efter att ha granskat alla fakta har vi beslutat att reda ut dessa frågor och återgå till vår tidigare relation som byggt på förtroende. Det är glädjande att vi nu åter kan fokusera på en produktiv relation som präglas av samarbete, säger Greg Brown, koncernchef för Motorola Solutions.

– Under vårt tioåriga samarbete med Motorola Solutions har Huawei bidragit med spetsteknologi som Motorola Solutions använt sig av över hela världen. Huawei har försett Motorolas experter och rådgivare med källkod och miljontals dokument. Huawei har hela tiden agerat korrekt och med öppenhet och utvecklat sina produkter oberoende, utan att dra nytta av några av Motorolas affärshemligheter. Genom att vi nu kan lösa dessa fall och lägga missförstånden åt sidan är det glädjande för Huawei att kunna fortsätta framåt för att erbjuda kunderna innovativa lösningar, säger Guo Ping, vice styrelseordförande och vice vd för Huawei.

Comments are closed.