Vinnova satsar på tävling

Vinnova meddelar att de engagerar sig i den europeiska tävlingen ”Open Data Challenge” som ett led i sitt arbete kring öppen innovation. Tävlingen ska få fram de bästa kreativa lösningarna på öppna offentliga data i Europa.

Myndigheten uppmuntrar svenskt deltagande och hoppas kunna stödja de bästa svenska bidragen i ett nästa steg.

– Vår ambition är att under året mer systematiskt satsa på fler aktiviteter och ge stöd till nya öppna former av innovation, säger Erik Borälv, ansvarig för en kommande satsning inom öppen innovation vid Vinnova.

Tillgång till öppna data skapar möjlighet för nya användningsområden och kunskapsutveckling. Vinnova vill därför lyfta fram möjligheterna med återanvändning av öppna data och offentlig information. Kreativa lösningar skapas redan idag av medborgare, forskare, utvecklare, företag och ideella föreningar kring sådan information, enligt ett pressmeddelande.

Open Data Challenge
är en tävling som är öppen för medborgare och organisationer i EU som handlar om att skapa något användbart, nyttigt eller intressant på öppna offentliga data. Det finns fyra tävlingskategorier:

  • Idéer och förslag på hur man kan återanvända offentlig information
  • Fungerande appar
  • Visualiseringar som illustrerar och belyser offentlig information
  • Nyligen publicerade öppna datakällor

Tävlingen stänger den 5 juni och vinnarna presenteras på European Digital Assembly den 16-17 juni i Bryssel. Vinstpriset är på totalt 20 000 euro.

Comments are closed.