Huawei och Alvarion i Open Patent Alliance

Huawei och Alvarion blir medlemmar i Open Patent Allicance, en organisation som skapades i juni i fjol. Syftet är att skapa en öppen modell för patent för 4G-tekniken WiMAX, vilket ska göra tekniken lättare att implementera och billigare för slutkonsumenten. Medlemmar sedan tidigare är Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Intel och Samsung Electronics.

Comments are closed.