Bättre affärsklimat

Utfallet av Tekniska mässan visade ett överraskande stort intresse för att investera i produktionsutrustning. På mässgolvet tecknades ett antal mångmiljonaffärer.

Totalt hade Tekniska mässan 16 203 besökare.
– Med tanke på hur affärsklimatet har sett ut under 2009 för de utställande företagen har mässan fungerat som en vitamininjektion för många, säger Björn Lindforss, projektledare för Tekniska mässan.
Han berättar om ett redan nu gott bokningsläge för 2010. Då planerar man för ett event-koncept, där verktygsmaskiner, robotar och automation utgör tyngdpunkten. A-hallen kommer då att vara utbyggd med 10 000 kvadratmeter, till 32 000 kvadratmeter.

 

Comments are closed.