Huawei förvärvar Symantecs andel i samägt bolag

Huawei Technologies och Symantec Corp. meddelar att de har träffat en överenskommelse om att Huawei förvärvar Symantecs 49-procentiga ägarandel i Huawei Symantec Technologies Co för 530 miljoner USD. Affären innebär att Huawei blir ensam ägare till Huawei Symantec.

Huawei Symantec är ett Hong Kong-baserat joint venture-bolag som bildades 2008 av Huawei och Symantec. Företaget erbjuder innovativa lösningar inom säkerhet, lagring och systemadministration. Under de senaste månaderna har Huawei och Symantec hållit samtal och förhandlingar i flera omgångar om framtiden för Huawei Symantec och nu enats om att bolaget under nästa tillväxtfas kommer att utvecklas bäst om det leds av en ensam ägare.

– Det är spännande att Huawei Symantec nu blir en hörnsten i Huaweis ICT-lösningar. Genom att integrera Huawei Symantecs innovativa teknologi för säkerhet och lagring med Huaweis produkter för företagsmarknaden förstärker vi Huaweis ledande ställning inom molnbaserad IT. Huawei kommer att fortsätta öka sina investeringar i Huawei Symantec, helt i linje med våra långsiktiga åtaganden gentemot kunderna, säger Guo Ping, vice styrelseordförande för Huawei i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen förutsätter godkännande från berörda myndigheter liksom att andra sedvanliga villkor är uppfyllda. Affären förväntas slutföras under första kvartalet 2012. Fram tills dess fortsätter Huawei och Symantec att fullfölja sina åtaganden enligt de tidigare överenskommelserna om det samägda bolaget.

Comments are closed.