Prevas förvärvar norskt inbyggnadsföretag

Prevas har förvärvat 66,7 procent av aktierna och kapitalet i företaget Creo Development AS i Oslo. Företaget har specialistkompetens inom inbyggda system vilket ytterligare ska stärka Prevas satsning inom detta område i Norge.

Creo Development är ett utvecklingshus som åtar sig uppdrag inom elektronik, inbyggd programvara, mekanik och industriell design. Företaget har 15 anställda i Oslo och kunder finns i och utanför Norge.Förvärvet av Creo Development uppges stärka Prevas pågående expansion inom området produktutveckling och inbyggda system och en intention finns att utöka ägandet till 80 procent inom en snar framtid.

Det norska elektroniktillverkande företaget Simpro AS, som idag äger 33,3 procent av aktierna i Creo Development, kommer att behålla delar av sitt strategiska ägande och därmed vara en part i ett bredare samarbete.

Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 14 november 2011. Den fasta köpeskillingen uppgår till 1,1 miljoner norska kronor. Därtill tillkommer en rörlig ersättning som faller ut om två år. Den totala köpeskillingen, inklusive rörlig ersättning, kan dock maximalt uppgå till 1,6 miljoner.

Förvärvet beräknas ha en positiv resultat- och kassaflödespåverkan från och med det första kvartal 2012, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.