Anslag till Mikael Östling vid KTH

Mikael Östling, professor vid Mikroelektronik och tillämpad fysik, Kungliga tekniska högskolan, KTH, har tilldelats ett prestigefyllt anslag från det Europeiska forskningsrådet, ERC. Forskningsanslaget ”Advanced Investigators Grants” stödjer Europas främsta forskare. En stor skillnad mot andra anslag från EU är att ERC:s anslag riktar sig till individuella forskare och inte avser nätverksbildande.
– Jag är mycket glad över att ha fått det här prestigefyllda anslaget och har nu bjudits in att slutförhandla villkoren för ett anslag som löper på fem år och kan uppgå till hela 2 miljoner euro, säger Mikael Östling

Forskningsprojektet som fått stödet, OSIRIS, rör nanometerbaserade halvledarkomponenter för den framtida ICT-industrin. Några av de områden som berörs är 3D-nanotrådar som är baserade på kisel och/eller germanium, lågfrekvensbrus i nedskalade strukturer samt töjda kiseltrådar för kiselbaserad fotonik.
– Projektet har ett antal utmanande forskningsområden för långsiktig och banbrytande komponentteknologi bortom år 2015. Den stora projektfinansieringen ger oss stor frihet att utveckla våra internationella samarbeten och rekrytering.

Tidigare har fyra forskare från KTH beviljats anslag i den första ansökningsomgången från ERC: Axel Brandenburg, Nordita/KTH, Johan Håstad, Teoretisk datalogi, Börje Johansson, Tillämpad materialfysik och Björn Ottersten, Signalbehandling.

Comments are closed.