HSPA/LTE ökade med 12,4 % i Europa

Enligt en ny rapport från analysföretaget Berg Insight stod HSPA/LTE-baserade anslutningar för 21,8 procent av det totala antalet bredbandsanslutningar i Europa 2011, vilket uppges vara en ökning med 12,4 procent på årsbasis.

Antalet HSPA/LTE mobila bredbandsanslutningar ökade med 12,4 procent tills i slutet av 2011, för att nå 38,1 miljoner och förutspås fortsätta att växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,7 procent och uppnå 70 miljoner år 2017.

Den nordamerikanska marknaden ökade med 47 procent till 21,4 miljoner abonnenter i slutet av 2011, främst pådrivet av ett snabb ökning av användandet av tablet dataplaner. Mobilt bredband utgör nu 18,1 procent av det totala antalet bredbandsanslutningar i regionen. Mellan 2011 och 2017 förväntas den nordamerikanska marknaden växa med en årlig tillväxt (CAGR) på 16,3 procent till 53 miljoner abonnenter i slutet av perioden.

Nivån av användningen av mobilt bredband varierar kraftigt i Europa. Österrike och Sverige är de mest avancerade marknader med penetration på cirka 20 procent. Danmark, Norge, Irland och Finland har en penetration på över 13 procent.

Belgien, Grekland och Slovenien har å andra sidan en penetrationsgrad på mindre än 4 procent. Även prissättningen varierar mellan olika marknader, med abonnemang som kostar runt fyra gånger mer i de dyraste länderna jämfört med de billigaste. De lägsta priserna finns i de baltiska länderna, Polen och Österrike har genomsnittliga månatliga priser på mellan 8-10 euro för en 3 GB bundle vid en datahastighet på minst 7,2 Mbit/s. De högsta priserna finns i Schweiz (39 euro per månad). Det ovägda genomsnittliga priset inom EU23+2 för en 3 GB bundle i november 2012 var 19,10 euro, jämfört med 20,50 euro år 2011.

– Vi har tidigare sett en genomsnittlig prisnedgång på 20 procent på årsbasis i Europa, vilket kan jämföras med en minskning på endast 7 procent för i år, säger Lars Kurkinen, telekomanalytiker på Berg Insight.

Huawei har etablerat sig som världens största leverantör av mobila bredbandsterminaler och har en marknadsandel på 54 procent och ett särskilt starkt fotfäste i Europa. ZTE är den näst största leverantören som med tydliga marginaler fått en marknadsandel på 34 procent. Berg Insight uppskattar den totala globala antalet levererade externa terminaler för mobilt bredband till 102,5 miljoner under 2011. Terminalleveranserna till Europa och Nordamerika minskade något under 2011 till att nå 26,6 miljoner enheter respektive 8,1 miljoner enheter. Uppgifter om terminalleveranserna för de tre första kvartalen 2012 visar att den globala marknaden kommer att minska med så mycket som 24 procent i år. USB-formfaktorn beräknas minska med nästan 30 procent under 2012 till 66 miljoner enheter. Däremot kommer de globala leveranserna av mobila hotspots växa med 15 procent under 2012 för att nå 12 miljoner enheter, enligt ett pressmeddelande.

Hela rapporten finns att läsa på The Mobile Broadband Connectivity Market.

Comments are closed.