Svensk Elektronik i möte med Näringsdepartementet

”Elektronikindustrin är viktig för Sverige och svensk elektronik och teknik är i världsklass”.

Den globala konkurrensen är hård och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att säkerställa fortsatt stark konkurrenskraft, skriver branschorganisationen svensk Elektronik i ett pressmeddelande.

Detta, och andra budskap, ska branschorganisationen framfört vid ett möte med Näringsdepartementet nu den 30 mars.

Elektronikindustrin har länge varit anonym och okänd och detta vill föreningen ändra på. En delegation från branschorganisationen Svensk Elektroniks styrelse med ordförande Maria Månsson i spetsen, har träffat en grupp på Näringsdepartementet, ledd av departementsrådet Anki Bystedt som är chef på enheten för forskning, innovation och näringsutveckling på nämnda departementet.

– Sverige har en lång tradition av elektronik och teknik i världsklass. Elektronikbranschens betydelse för tillväxt och Sveriges konkurrenskraft kan inte nog betonas, säger Maria Månsson.

Vid mötet beskrevs den höga kompetensen för att göra speciallösningar och en kultur som gynnar kreativitet och innovation. Det är angeläget att vi kan säkerställa fortsatt hög kompetens och att branschen ges goda förutsättningar till fortsatt utveckling.

En annan viktig förutsättning som diskuterades är alla de nya direktiv och lagar som införs och vikten av att de är möjliga att ta till sig och följa. Ett exempel på orimliga regler var till exempel när EE-registret infördes. Då tillkom en miljösanktionsavgift på 100 000 kronor oavsett företagets storlek, om företag inte rapporterade i tid. Detta fick orimliga följder för mindre företag, vilket branschen mycket aktivt påtalade till regering och myndigheter.

Miljösanktionsavgifterna sänktes sedan till 10 000 kronor. Regelverket för miljöfrågor för elektronikbranschen växer ständigt och det är mycket viktigt att nya regler och direktiv införs på ett sätt som gör det möjligt för företagen att följa samt att regelverket är likadant inom hela EU.

"Vi konstaterade på mötet att elektronikens tillväxt och framtida potential gör att branschen spelar en viktig roll i Sveriges näringslivsutveckling".

– Mötet var givande och vi kommer att fortsätta dialogen och diskussionen kring företagens villkor, sammanfattar Maria Månsson.

Comments are closed.