Högkonjunkturen är över i Göteborgsregionen

Trots handelskonflikter och att Sverige tappar fart går Göteborgsregionen fortsatt starkt. Den långa högkonjunkturen är dock över. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Med pågående handelskonflikter i världen och ett Sverige som tappat fart är Göteborgsregionens näringsliv ändå i ett starkt läge. Lönesumman ökar, jobbtillväxten är dubbelt så hög som för riket i övrigt och arbetslösheten når den lägsta nivån sedan finanskrisen. Men högkonjunkturen är över.
– Konjunkturen i regionen mattades av förra perioden och avmattningen fortsätter, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg. Nu har vi en mätning under våren på näringslivet som visar att konjunkturen i regionen ligger på den lägre intervallenheten för lägesindikatorn ´starkare än normalt´.
Göteborgsregionens konjunkturindex för våren 2019 stannade på 24 vilket är en bra bit från förväntningarna från förra hösten då vårprognosen uppgick till 40 som är den nedre intervallgränsen för högkonjunktur. Företagen är också mer försiktiga i sina förväntningar om hösten 2019 då läget spås förbättras endast marginellt.
– Högkonjunkturen är definitivt över för många branscher men det betyder inte att marknaden är dålig och någon lågkonjunktur är inte i sikte. Det kluriga är att budskapen är dubbla. Företagen säger att orderingången är bra och att omsättningen ökar. Ändå tror man att det kommer vara ett lugnare tempo framöver. Det är det som händer när du går från en produktion som slagit i taket och skruvar ner den till ett mer normalstarkt läge, då måste man ställa om.
Sedan mätningen för hösten 2018 har läget dämpats i nästan alla branscher. Bäst konjunktur upplever fordonbranschen med ett konjunkturindex på 48. Även IT-branschen upplever en fortsatt högkonjunktur med ett index på 45. Den största konjunkturförsämringen jämfört med höstens mätning står byggindustrin och maskinindustrin för.
Konjunkturrapporten visar också att Göteborgsregionen har en dubbelt så stark sysselsättningstillväxt som övriga riket.
– Vi har den lägsta noteringen för arbetslösheten sedan juli 2007, alltså precis innan finanskrisen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. Vi får se hur det utvecklar sig men vi förväntar oss att vi under de kommande fyra kvartalen inte kommer se samma starka jobbtillväxt. Det finns snarare en risk att arbetslösheten kan komma ökat svagt efter sommaren.
– Fast det är fortfarande ett bra läge för Göteborgsregionen. Handelskonflikten och Brexit är nog de saker som kan skaka om systemet mest.

Comments are closed.