Högeffektswitch från Peregrine

PE42820 och PE42821 är nya omkopplare som tål 30 W och har ett linjärt område mellan 30 MHz och 2,7 GHz. Den kan användas som antennomkopplare för sändare/mottagare men även som exempelvis omkopplare i en filterbank och omkopplare för olika frekvensband.

Kretsarna är tillverkad i Peregrines SOI-process UltraCMOS med HaRP-tillägg. Linjäriteten uttrycks som IIP3 = 82 dBm vid 850 MHz och 76 dBm vid 2,7 GHz. Dämpningen specificeras till 0,35 dB mellan 30 MHz och 1 GHz samt 0,2 dB mellan 1 och 2 GHz samt 0,8 dB mellan 2 och 2,7 GHz. ESD-tåligheten är 1,5 KV HBM på alla stift.
Matningsspänningen för PE42820 och PE42821 tillåts ligga inom 2,3 till 5,5 V. De är kapslade i 5×5 mm 32-anslutningars QFN.
Det som skiljer mellan kretsarna är att PE42821 switchar snabbare: 6 µs.
Peregrine har tagit fram ett utvecklingskit för kretsarna.

 

Comments are closed.