HMS Networks varslar

HMS Networks AB har lagt ett varsel om minskning av antalet anställda i Halland med totalt 16 personer.

Bemanningsminskningen är en del av ett kostnadsbesparingsprogram som initierats som en konsekvens av den fortsatt svaga efterfrågan. Som tidigare meddelats av företaget i samband med årsstämman 2 april befinner sig HMS i en period med minskad efterfrågan. Företaget meddelar att alla marknader förutom Kina visar en nedgång. Störst nedgång noterar HMS skett i Japan vars automationsindustri har påverkats både av en svag marknad och en kraftig förstärkning av den japanska valutan. På den amerikanska marknaden ser dock företaget en stabilisering och där ligger volymerna endast något under motsvarande period 2008.

– Vi har under senaste månaderna tagit hem produktion från underleverantörer, genomfört interna utbildningsprogram och andra aktiviteter med förhoppningen att vi skulle se en förbättring av marknaden framöver. Tyvärr kan vi enbart konstatera att marknaden är fortsatt svag under året och att våra försäljningsvolymer har gått ned till en nivå som gör att bolaget måste agera och vidta dessa åtgärder, säger vd Staffan Dahlström.

Comments are closed.