Hittite nu från Analog Devices

Sedan Analog Devices övertagit Hittite säljer man nu dess mikrovågsprodukter via ADIs världsomspännande försäljnings- och distributionsnät. Hittitesortimentet omfattar kretsar för RF, mikrovåg och millimetervågor, samt modullösningar.

ADIs distributionsnät består av såväl globala distributionspartners som ett stort antal regionala partners i Amerika, Europa, Kina och Asien samt katalogdistributörer. Under de senaste månaderna har dessa partners utbildats och fått RF- och mikrovågsackreditering för ADIs standarder rörande Hittites mikrovågsprodukter.
ADI täcker nu hela signalkedjan, från antenn till digitala bitar och tillbaka, över frekvensspektrum upp till 110 GHz. Analog Devices A/D- och D/A-omvandlare jämte egenutvecklade RF-kretsar kompletteras nu med Hitties mikrovågs- och millimetervågsportfölj vilket totalt ger en portfölj av fler än 2 000 produkter, från funktionsblock till högintegrerade lösningar, utvecklingsplattformar och moduler.

 

Comments are closed.