HiQ tecknar avtal med STUK

HiQ har undertecknat ett treårigt avtal med finska Strålsäkerhetscentralen (STUK). Avtalet omfattar applikationshantering och vidareutveckling av STUK:s integrationslösningar.

Tjänsten uppges säkerställa funktionaliteten och ändringskapaciteten i STUK:s integrationsmiljö.

HiQ ska tillhandahålla övergripande hanterings- och felsökningstjänster för STUK:s integrationsprogramvara samt relaterade lösningar. Kontraktet inkluderar också vidareutveckling av lösningarna och möjligheten att förlänga avtalsperioden med ytterligare två år. I och med avtalet tar HiQ över huvudansvaret för STUK:s integrationsprogramvara och applikationer, enligt ett pressmeddelande.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en tillsynsmyndighet, ett forskningscenter och en expertorganisation vars verksamhetsidé är att skydda människor, samhälle, miljön och framtida generationer från de skadliga effekterna av strålning. STUK:s huvudkontor ligger i Helsingfors och organisationen har cirka 340 anställda, varav tio på det regionala forskningscentret i Rovaniemi.

Comments are closed.