Havsvattenvärmepump för dansk fjärrvärme

ABB kommer att leverera integrerad elektrisk infrastruktur till ett 50 MW havsvattenvärmepumpsystem, som skall leverera grön värme till över 100 000 invånare i den danska hamnstaden Esbjerg.

Detta kommer att bli världens största havsvattenvärmepumpsystem baserat på koldioxid som köldmedium. Då Esbjerg är belägen mitt emot UNESCO:s världsarvsområde Vadehavet var ett noggrant val av rätt pump avgörande. Havsvattenvärmepumpsystemet på 50 MW från MAN Energy Solutions, en långvarig kund till ABB, omvandlar elektrisk energi till termisk energi och använder toxikologiskt säker koldioxid som köldmedium under hela systemcykeln.

– Med grundstenen lagd för en flexibel och hållbar fjärrvärmeproduktion är vår vision att fortsätta skapa gröna kvalitetsalternativ inom förnybar elproduktion”, säger Christian Udby Olesen, vd på DIN Forsyning.

För att kunna uppnå strategin till år 2030 med att kunna bedriva en 100 procent fossilfri värmeproduktion utvecklar DIN Forsyning en ny hybrid för förnybar fjärrvärmeanläggning. Detta för att ersätta den värme som för närvarande levereras av Esbjergs anläggning för koleldad kraftvärme (CHP)

För att kraftvärmeverket – som producerar ungefär hälften av all fjärrvärme till Esbjerg – ska kunna avvecklas i april år 2023 behövde DIN Forsyning vara redo med alternativa värmekällor för fjärrvärmen för att minska den primära energiförbrukningen med 50 procent och generera energi med låga utsläpp med hjälp av värmepumparna.

ABB kommer bland annat att leverera mellanspänningsfrekvensomriktare, motorer samt el- och styrsystemslösningar för att stödja systemets höga effektivitet och noggrann styrning av denna massiva värmepump.

Comments are closed.