Hasse Samuelsson skapade Elektronikindustriföreningen

Den 20 februari avled Hasse Samuelsson efter en kort tids sjukdom. Vi inom elektronikbranschen minns honom kanske framför allt som grundare av Elektronikindustriföreningen (idag Branschorganisationen Svensk Elektronik).

Men förutom att vara mångårig portalfigur inom Elektronikindustriföreningen (från starten 1969) hade Hasse också många andra strängar på sin lyra. Han var i många år vice vd för Sinf och ansvarade deras kollektivavtalsförhandlingar, han byggde upp Föreningen svensk programvaruindustri och han var ordförande i Moderådet.

Hasse Samuelsson hade också en lång musikalisk karriär, framför allt i Orfei Drängar, i slutet som ordförande för ODs veterankör. Som instrumentalist behärskade han både piano och bleckblås.

Hasse Samuelsson blev 75 år gammal.

Comments are closed.