Hanza tar in nya pengar och kompetens

Kontraktstillverkaren Hanza kallar nu till extra bolagsstämma i syfte att godkänna styrelsens beslut att ta in 13 miljoner kronor i en riktad emission till en investerargrupp som leds av Francesco Franzé, Håkan Halén och Per Holmberg.

Den riktade emissionen om 13,0 miljoner kronor motsvarar en ägarandel om cirka 15,2 procent av aktierna.

Francesco Franzé har omfattande erfarenhet från Hanzas kundmarknad och sitter i dag i Husqvarnas koncernledning.

Håkan Halén har en kompetens inom förvärv och finansiering och är nyligen pensionerad från tjänsten som vice vd och CFO från Hexagon.

Per Holmberg har bakgrund från produktutveckling och förvärv och är vd för Hexagon Metrology EMEA, ett bolag som utvecklar mätteknikprodukter med säte i England.

Francesco Franzé och Holmberg föreslås ta plats i styrelsen som ordinarie ledamot respektive suppleant.

Ägarbreddningen är enligt Hanza en viktig förstärkning inför en pågående utveckling av företaget som omfattar fortsatt lönsamhetsförbättring, kapitalisering och förvärv.

”Efter 2014, som karaktäriserades av volymminskningar, men också av börsnotering och färdigställande av MIG (en ny tjänsteprodukt), avser Hanza att fortsätta att utveckla koncernen. Utöver fortsatta effektiviseringsprogram finns stora kostnadssynergier att utvinna vid strategiska förvärv. Det finns konkreta förvärvsdiskussioner som avses färdigställas och finansieras i dialog med den nya investerargruppen”, skriver Hanza i ett pressmeddelande.

Comments are closed.