Annons

HANZA investerar i Finland

HANZA ser en fortsatt hög efterfrågan och har beslutat om investeringar om ca 30 MSEK i Finland.

I början av år 2021 breddades verksamheten i Finland genom förvärv av en tillverkare inom plåtmekanik i Joensuu. Expansionen har tagits emot väl av marknaden och för att möta en ökande efterfrågan genomför HANZA nu investeringar i produktionsutrustning för maskinbearbetning och plåtmekanik, sammanlagt ca. 30 MSEK.

– Vi genomför ett investeringsprogram som ökar effektiviteten – och därmed kapaciteten – samtidigt som det sänker produktionskostnaderna, säger Erik Stenfors, VD HANZA. Tidigare i år har vi beslutat om investeringar i våra tillverkningskluster i Sverige och Kina och vi bygger en ny produktionsanläggning i kluster Baltikum. Som nästa steg i vårt program investerar vi nu i vår finska verksamhet.

– Den bakomliggande orsaken för alla satsningar är densamma – att möta ett ökande behov av tillverkning nära slutmarknaden. Vårt koncept sänker tillverkningskostnaden och ökar flexibiliteten. Lokal tillverkning ger även lägre koldioxidutsläpp, vilket är oerhört viktigt.

Comments are closed.