Handhållen Ethernet-testare

Från Conrad kommer en specialbyggd handhållen nätverkstestare för idrifttagning, förebyggande underhåll och felsökning av PROFINET Industriella Ethernet-nätverk.


NaviTEK IE handhållen Industriellt Ethernet-nätverks- och kabeltestare från IDEAL Networks


NaviTEK IE koppar- och fiberfelsökaren från IDEAL Networks har utvecklats för att underlätta och förenkla processen för testning av kablage i industriella Ethernet-nätverk baserade på PROFINET-protokollet. Fram tills nu har det enda sättet att testa detta varit att använda en bärbar dator med specialistprogramvara, vilket kan vara besvärligt i de trånga utrymmen som nätverk vanligtvis installeras i.
Den nya testaren har samma funktioner som den populära IDEAL Networks NaviTEK NT PRO, och innehåller även ytterligare verktyg för att möta de specifika behoven hos industriellt Ethernet, speciellt när det gäller tidpunkt för paketleverans, vilket är kritiskt för korrekt drift.
Den inbyggda funktionen för kontroll av systemets hälsa gör att teknikerna kan identifiera problem innan de orsakar fel som resulterar i dyra driftstopp. Den intuitiva menyn använder trafikljuskodning för att visa hur varje enhet i nätverket fungerar. Om man klickar på en enhet med ett fel går det att felsöka de problem som upptäckts på djupet, vilket gör att underhåll kan utföras innan felet inträffar.
Vid arbete med kopparkablar visar NaviTEK IE rätt ledningsfärger för det relevanta protokollet och mäter kabellängden. Det gör att man kan upptäcka var kabelfelet finns och avgöra om felet är ett split pair, glapp, en kortslutning eller felkoppling.
För fiberinstallationer möjliggör en SFP-modul (tillval) testning av olika våglängder samt mätning av mottagen optisk RX-effekt. Optiska kabelfel, som kontaminerade kontakter, brott eller böjar kan också identifieras.
NaviTEK IE innehåller felsökningsfunktioner, inklusive möjlighet att detektera felaktiga enhetsnamn, dubbletter av IP-adresser, problem med latens i nätverket och paketförlust. Utmanande intermittenta fel kan hittas via händelseloggfunktionen.
NETMAP-jämförelseverktyget kan skanna hela nätverket och spara detta för jämförelse med framtida skanningar för att identifiera enheter som har lagts till eller tagits bort, liksom de som har förändrats – kanske till följd av automatiska uppdateringar. Det går också att skapa PDF- eller CSV-rapporter som kan sparas eller delas via mobilapplikationen IDEAL Anywhere.

Comments are closed.