Asiens första biograf med FLEXOUND Augmented Audio

Koreanska biobesökare kommer snart kunna uppleva en helt ny stol med en helt unik upplevelse på en biograf utrustad med FLEXOUND Augmented Audio. Den nya tekniken förbättrar varje säte med surroundljud av hög kvalitet och fysiska vibrationer.

Gold Class Wangsimni (CJ CGVs biograf) öppnades åter igen den 30 augusti och är den andra biografen i världen med ljudförbättring i varje säte. Den första kommersiella biografen med FLEXOUND Augmented Audio har funnits i Finland sedan februari 2019.
CJ 4DPLEX som främst är känt för 4DX och ScreenX startade detta nya samarbete mellan CJ CGV och FLEXOUND för ta fram den ultimata ljudlösningen för biografer.
CJ 4DPLEX och FLEXOUND planerar att utöka sitt samarbete till att inkludera fler CJ CGV-biografer och att integrera FLEXOUND Augmented Audio med 4DX och ScreenX.
FLEXOUND Augmented Audio för biografer kompletterar de nuvarande ljudsystem. Tekniken erbjuder en likadan ljudkvalitet i varje säte oavsett dess plats i biografen. Den ökar tydligheten hos dialoger och de lägre tonerna. FLEXOUND kräver inga bärbara tillbehör.
– Vi ger biografer en stor konkurrensfördel jämfört med hemunderhållning, säger Mervi Heinaro, VD på FLEXOUND. Operatörer behöver inte remixa eller koda om eftersom vår teknik kompletterar alla befintliga surroundsystem.
– Vår teknik är universell och kan användas tillsammans med ett stort antal säten, säger Mika Oesch som är biochef på FLEXOUND. Lite underhåll och en lång livslängd är givet. Vi täcker hela ljudområdet inklusive vibrationerna med hjälp av en Flexound-modul som finns i varje säte.
Sätena för CJ CGVs Gold Class Wangsimni levereras av Ferco Seating som blivit certifierade av FLEXOUND för två av sina modeller. FLEXOUND har också en egen modell som produceras i Finland, och andra tillverkare och modeller kommer snart.
FLEXOUND Augmented Audio är designad och konstruerad i Finland. Det multinationella arbetslaget började sitt arbete med att hjälpa autistiska barn 2015 genom att lägga till känslan av beröring till musik. Nu kan den patenterade tekniken integreras i film, flygplan, bilsäten, spelstolar, kuddar, möbler med mer. FLEXOUND är medlem i International Cinema Technology Association.

Comments are closed.