Halvledartillväxt inom kinesisk fordonsindustri

Allt eftersom de kinesiska bilköparna blir alltmer krävande, kräver de säkrare, mer bränsleeffektiva och roligare fordon att ratta, vilket kommer att få försäljningen av halvledare till fordonsindustrin i landet att stiga med robusta 14 procent under 2012, enligt en rapport från marknadsanalysföretaget IHS iSuppli China Research Service.

Kinas konsumtion av halvledare till fordonsindustrin kommer att vara värd 4,2 miljarder US-dollar i år, en uppgång från 3,6 miljarder 2010. Under 2016 kommer intäkterna från halvledarmarknaden till fordonsindustrin att växa till 6,2 miljarder dollar, menar IHS iSuppli. Det skulle betyda en 11-procentig årlig tillväxttakt (CAGR) fram till och med 2016.

Bilelektronikmarknaden accelererar
Kinas halvledarmarknad till fordonsindustrin har upplevt en tillväxt under senare år med en 58 procentig tillväxt under 2010 till 3,2 miljarder dollar. Landets elektronikmarknad för fordonsindustrin underblåstes av en blomstrande efterfrågan, och en ökning av försäljningen som berodde på stigande intäkter hos kinesiska konsumenter, i kombination med landets regerings stimulanspolicy, rapporterar IHS iSuppli.

I början av 2011 har dock de globala ekonomiska förhållandena blivit mer osäkra och konsumtionen har vikit. Samtidigt slutade den kinesiska regeringen med sin valuta- och bidragspolitik, bland annat för bilindustrin. En massiv ökning av antalet fordon orsakade också föroreningar, trafikstockningar och parkeringsproblem, vilket drev regeringen att ta fram en ny policy för att begränsa den snabba ökningen av bilförsäljningen i populära städer såsom Beijing.

Förra året växte den totala försäljningen av lätta fordon i Kina, inklusive lätta personbilar och kommersiella bilar, med blygsamma 3,8 procent och nådde 17,6 miljoner dito. Detta i sin tur orsakade den totala halvledarmarknaden för fordon att stanna vid en12-procentig tillväxt med intäkter värda 3,6 miljarder USD. Läs hela IHS iSupplis rapport inklusive grafer via den här länken .

Comments are closed.