Halvledarförsäljningen upp i juni

Jämfört med förra årets försäljning av halvledare var försäljningen i juni 12,2 procent högre i år enligt WSTS. Och under andra kvartalet var försäljningen 3 procent högre än under första kvartalet. Malcolm Penn, som leder undersökningsföretaget Future Horizons Ltd säger:
– Siffrorna är utmärkta och väsentligt mycket högre än vad vi hade hoppats på bara för två veckor sedan. Med förvåning noterade vi en tillväxt på 2,3 procent, kvartalsvis. Om man undantar minneskretsar i beräkningen är resultatet ännu starkare.
Årsvis handlar det om en ökning av halvledarförsäljningen med 12,2 procent och en ökning av genomsnittligt försäljningspris (ASP) av 11,8 procent. Största ökningarna gäller för logik, med 25,3 respektive 16,6 procent, följt av analoga kretsar med 12,2 respektive 6,5 procent. Minneskretsar drog ned statistiken med 5,8 procent minskad försäljning och en sänkning av ASP på 10,2 procent. Bland diskreta komponenter stod optokomponenter för 25,2 procent tillväxt och 10,1 procents ökning av ASP. För diskreta halvledarkomponenter sammantaget var siffrorna 8,4 respektive 15,7 procent.
Med undantag av minneskretsar var årets halvledarförsäljning i år 18,1 procent högre än i juni 2007. 11,2 procent fler enheter såldes och ASP ökade med 6,2 procent. Naturligt nog ställer därför Malcolm Penn den retoriska frågan:
– Varför är alla så pessimistiska i fråga om halvledarmarknaden?
Regionvis ökade försäljningen med 11,3 procent i USA, med 7,5 procent i Europa, 3,0 procent i Japan och 17,6 procent i Asien.
Malcolm Penn tror att orsaken till den utbredda pessimismen beror på att åtskilliga av de traditionella halvledartillverkarna befinner sig i kris. Men totalt handlar det om en positiv utveckling där vissa företag visar tvåsiffrig tillväxt.

Comments are closed.