Nordic Semiconductor lägger lagret på Filippinerna

Det innebär att man flyttar både sitt huvudkontor för såväl försäljning som lagerhållning från Norge till Manilla. Nu söker man kvalificerad personal för lokal lagerhållning och produktion. Man planerar även för att etablera en grupp specialister för test av radiokomponenter och vill utöka antalet underleverantörer i Asien.
– Eftersom våra produktionsvolymer av 2,4 GHz transceiverkretsar med ultralåg effektförbrukning ökar har vi funnit det vara nödvändigt att ytterligare strama upp kommunikationskedjorna med våra leverantörer i Asien genom att införa en mer lokalt organiserad struktur, säger Ole-Fredrik Morken.
Han ansvarar för leveranser från Nordic och kommer att flytten med till Manilla.
Den nya verksamheten kommer att förläggas nära en av Nordics sedan många år anlitade underleverantörer för test: Amkor Technology. Dessa testar Nordics 2,4 GHz ULP-transceivrar med hjälp av ett av ett permanent installerat testsystem som ägs av Nordic.
Efter denna flytt kommer Nordic att ha all sin tillverkning och lagerhållning baserad i Asien. Bara några få produkter tillverkas i Europa. Organisatoriskt sett kommer dock all annan verksamhet att kvarstå Norge. I Oslo finns som tidigare Nordics globala försäljnings- och marknadsföringsorganisation och i Trondheim sker all forskning och utveckling vid företagets huvudkontor.
Svenn-Tore Larsen, Nordic Semiconductor CEO, säger:
– Även om vi är ett norskt börsnoterat företag säljer vi på en global kundbas på marknader med hög konkurrens. Nordic har nu nått en sådan storlek att , liksom för de flesta andra ledande halvledarföretaggen i Europa, det inte är möjligt att förbli globalt konkurrenskraftiga  utan att ha en övervägande majoritet av test- och tillverkning till Asien. I anslutning till detta flyttar vi nu även vårt lager.

Comments are closed.