Gunnebo och 4TS i samarbete

Säkerhetskoncernen Gunnebo och det finska teknikföretaget 4TS inleder ett brett europeiskt samarbete. Samarbetsavtalet avser distribution av lösningar och tjänster inom säkerhetsområdet för detektering av position, omgivning och kvalitetssäkring till företagskunder.
– Samarbetet med 4TS är viktigt för oss då vi nu kan utöka vårt erbjudande av säkerhetslösningar till våra kunder, speciellt inom distribution och logistik, säger Sven Boëthius, chef för Gunnebo Nordic.
4TS produkter är mobila enheter som presenterar spårning i realtid och användbar observation av omgivningen. Lösningen B4TS möjliggör till exempel både satellitbaserad (GPS) och GSM-baserad positionering och sensorer för att övervaka temperatur, fuktighetsgrad, acceleration (stötar och fritt fall), lufttryck och manipulation i packning eller utrymme. Den gör det också möjligt att ange position inuti byggnader och containrar. Enheten larmar omedelbart om en förutbestämd toleransnivå av det spårade godset överskrids.

Comments are closed.