Tieto lanserar nya signaleringslösningar

Under årets upplaga av Mobile World Congress passade Tieto på att lansera några nya signaleringslösningar och applikationskomponenter. Det är  två nya signaleringsgateways samt telekomanpassade applikationskomponenter som företaget nu lanserar. Lösningarna är baserade på Tietos telekomanpassade Gateway- och signaleringslösningar och svarar mot behoven av konvergens och nya tjänstelösningar i dagens telekomnätverk. Den ena är en SIP-ISUP Gateway för anslutning mellan SS7-baserade nätverk och toppmoderna VoIP-nätverk. Den andra, Tieto IN Access gateway, ger realtidsåtkomst till IN-baserad nummerportabilitetsdata och gör det möjligt att återanvända befintliga IN-tjänster i nästa generations IP-baserade nätverk.

Tieto introducerar även ett antal Application Enablers som gör det möjligt för systemintegratörer och leverantörer av nätverksutrustning att snabbt lansera nya produkter och funktioner i telekomnätverk. Tietos Application Enablers är en uppsättning programvarukomponenter som är färdiga att användas och som bygger på Tietos signaleringslösningar. De kan användas för att minska kostnaderna och förkorta utvecklingstiderna för nya system och tjänster. Komponenterna, som genom att abstrahera bort komplicerade nätverksprocesser ger ett lättanvänt applikationsgränssnitt , kan användas för exempelvis automatisk terminal detektering, SIM-korts hantering, olika säkerhetslösningar, registrering av utrustningsidentitet med mera.

Sedan den första december 2008 presenterar bolaget TietoEnator sig under varumärket Tieto.

Comments are closed.