Access Industries tar över

Den krisdrabbade teleoperatören Nordisk Mobiltelefon, som marknadsför sitt nät med dess tjänster under varumärket ice.net, tas i Norge över av det USA-baserade industrikonsortiet Access Industries. Därmed ska ice.nets  utbud av mobiltelefoni- och mobildatatjänster även fortsättningsvis säkras för leveraser till kunderna i Norge.
– Vårt avtal om att förvärva ice.nets norska verksamhet lägger grunden för Access återkomst till den skandinaviska telekommunikationsmarknaden. Vi förbinder oss att återvitalisera driften i företaget så att det blir ett telekomföretag i världsklass. I en tid med global ekonomisk osäkerhet är Access kapabla till att skaffa fram de nödvändiga resurserna som behövs för att säkra kontinuerliga förbättringar av ice.nets drift och utvidga de viktiga tjänsterna företaget levererar till sina kunder, säger Jörg Mohaupt, chef för media och telekommunikation vid Access Industries.
Access uppger sig planera investeringar som ska bidra till fortsatt tillväxt av ice.nets norska verksamhet. De säger sig också vara övertygade om att den underliggande verksamheten i företaget är stark och samtidigt pågår en utvärdering för ett eventuellt övertagande av ice.nets verksamhet även i Sverige och Danmark. Access Industries var under flera år en ägare i Bredbandsbolaget, från försök till börsnotering av bolaget fram till försäljningen till Telenor. Nordisk Mobiltelefon fick licens i Sverige på det som ibland benämns glesbygds-3G och som erbjuder kunder även utanför städer och tätorter hastigheter på 3 Mbit/s i 450 MHz-bandet med CDMA2000-teknik.

Comments are closed.