Grupp ska utplåna parallella programmeringshinder

Insatserna kommer att tillåta utvecklare av programvara för system med parallella kärnor att ignorera hårdvarudetaljer och fokusera på parallella lösningar.

The Multicore Association, en global ideell organisation som utvecklar standarder för att snabba på ”time-to-market” för produkter med flerkärniga processorimplementeringar har nu meddelat sin fortsatta avsikt att riva barriärer, såsom långsam utveckling av komplexa, flerkärniga applikationer. Dessa hinder uppstår när programmerare försöker att dela programmets arbetsbelastning för uppgifter som kan exekveras parallellt på olika processorkärnor. Organisationen har nu lanserat en ny arbetsgrupp, Multicore Task Management API (MTAPI), för att skapa en standardspecifikation för branschen med ett gränssnitt för tillämpningsprogram (API) som ska stödja samordningen av uppgifter för inbyggda, parallella system.

Att använda homogena och/eller heterogena flerkärniga processorer kräver att programmerare utvecklar mjukvara som delar upp ett mjukvaruprogram i uppgifter som kan köras parallellt på olika processorkärnor. Dagens operativsystem och ”runtime-bibliotek” för inbygga system ger trådar eller trådlika mekanismer som inte är anpassade för den finkorniga parallellitet som krävs av flerkärniga arkitekturer. Vanligen, på grund av samordningen av hundratals eller tusentals parallella arbetsuppgifter, genereras för mycket overhead i förhållande till den faktiska beräkningstiden. Den nuvarande programmeringsmodellen kräver komplex, lågnivåsynkronisering och programmering med trådar som begränsas till enstaka operativsystem som körs på homogena flerkärniga processorer. I heterogena inbyggda system behövs en ”systembred” hantering av uppgifterna, enligt ett pressmeddelande.

MTAPI-specifikationen syftar till att undanröja dessa hinder genom att erbjuda ett API som låter programmerare utveckla parallell, inbäddad programvara på ett rättframt sätt. Kärnfunktioner i MTAPI är runtime schemaläggning och mapping av uppgifter till processorkärnor.

Corporate Technology är ordförande i MTAPI-arbetsgruppen med tekniska experter som deltar från näringslivet och den akademiska världen. Där ingår idag ENEA, Freescale Semiconductor, LSI, Qualcomm, Plurality, PolyCore Software, Siemens, Texas Instruments, University of Houston, och Wind River.

– MTAPI är i linje med våra tidigare utgivna specifikationer MCAPI och MRAPI. Tillsammans ger dessa API:er en balanserad infrastruktur för att stödja andra flerkärniga tjänster och mervärdestjänster. Dessa tjänster och funktioner inkluderar dynamisk lastbalansering, global effekthantering och QoS, säger Markus Levy, Multicore Association president.

Förfrågningar om medlemskap i Multicore Association och deltagande i arbetsgruppen kan ställas till Markus Levy (markus.levy@multicore-association.org ). I linje med andra arbetsgrupper inom MCA kommer MTAPI-specifikationen slutligen att göras offentligt tillgänglig för att säkerställa obegränsad branschomfattande adoption. Deltagande i denna arbetsgrupp kan bidra till att dina idéer övervägs och eventuellt integreras i specifikationen. Arbetsgruppen räknar med att ha tagit fram MTAPI -specifikationen under fjärde kvartalet 2012.

Mer information finns via ett pressmeddelande från The Multicore Association.

Comments are closed.