Green Hills släpper ny kompilator

Green Hills Software har förbättrat prestanda med 30 procent och minskat behovet av minne för sin optimerings C och C++-kompilator för 32-bitars och 64-bitars inbäddade processorarkitekturer, inklusive ARM och Power Architecture.

EEMBC* Technology Labs har certifierat Green Hills senaste kompilator version 2015.1 som har uppnått prestandapoäng på 1.01EEMBC Automarks/MHz för en Cortex-R5 automotive MCU från Spansion. Detta innebär enligt Green Hills en ökning jämfört med tidigare poängresultat med 30 procent. Green Hills säger sig också gjort förbättringar inom bland annat säkerhet genom funktioner för utökad spårbarhet och upptäckt av risk för farlig kod, även över moduler och flera bibliotek, med mera.

Enligt Green Hills möter kompilatorn kraven i ISO 26262 ASIL D (fordon), IEC 61508 SIL 4 (industri) and EN 50128:2011 (järnväg). Den ger numera även stöd för ARM Cortex-R5F och Cortex-M7 processorerna. Det finns också stöd för Intel Architecture, ColdFire, v850/RH850, MIPS and TriCore, enligt ett pressmeddelande.

*Embedded Microprocessor Benchmark Consortium (EEMBC).

Comments are closed.