Genväg till Google Cloud från Microchip

Från Microchip kommer en utvecklingsplattform baserad på IoT för Google Clouds IoT-kärna som kombinerar en energisnål PIC-styrkrets (MCU), säkerhetskrets med CryptoAuthentication och fullt certifierad styrkrets för Wi-Fi-nätverk.

PIC-styrkretsar sitter i hjärtat av miljontals inbyggda tillämpningar, allt från kaffeapparater till termostater till bevattningssystem. När utvecklare flyttar nästa generation av applikationer baserade på PIC-styrkretsar till molnet måste de för närvarande lösa alla problem förknippade med kommunikationsprotokoll, säkerhet och kompatibilitet med maskinvara. För att snabba på utvecklingen av dessa tillämpningar presenterar Microchip en ny snabb utvecklingsplattform baserad på sakernas internet (IoT) för Google Clouds IoT-kärna som kombinerar en energisnål PIC-styrkrets (MCU), säkerhetskrets med CryptoAuthentication och fullt certifierad styrkrets för Wi-Fi-nätverk. Lösningen ger ett enkelt sätt att ansluta och säkra tillämpningar baserade på PIC-styrkretsar.
Som en del av Microchips utökade samarbete med Google Cloud möjliggör PIC-IoT WG-utvecklingskortet för PIC-MCU-konstruktörer att lätt tillägga molnanslutning i nästa generation av produkter genom att utnyttja en kostnadsfri online-portal på www.PIC-IoT.com. Efter anslutning kan utvecklare utnyttja Microchips snabba utvecklingsverktyg MPLAB kodkonfigurator (MCC) för att utveckla, avlusa och kundanpassa sin tillämpning. Kortet kombinerar smarta, anslutna och säkra kretsar för att möjliggöra för utvecklare att på några minuter skapa anslutna tillämpningar, som inkluderar:
* Energisnål PIC-styrkrets med integrerad kärnoberoende kringutrustning: Styrkretsen PIC24FJ128GA705, är lämpad för batteridrivna, realtidsbaserade avkännings- och styrtillämpningar. Arkitekturens inkluderar de senaste kärnoberoende kringenheterna (CIP) för att hantera komplicerade tillämpningar med mindre kod och lägre energiförbrukning.
* Säkra delar för att skydda tilltron till maskinvara: CryptoAuthentication-kretsen ATECC608A ger skyddad identitet för samtliga utrustningar som kan verifieras säkert. ATECC608A-kretsar kommer förregistrerade på Google Clouds IoT-kärna och är redo för användning utan behov av vidröring av komponenter (“zero-touch provisioning”).
* Wi-Fi-anslutning till Google Cloud – ATWINC1510 är en industriklassad styrkrets för IoT-nätverk som är fullt certifierad enligt IEEE 802.11 b/g/n och som ger enkel anslutning till valfri styrkrets via ett SPI-gränssnitt. Modulen gör att konstruktörer inte behöver vara experter på nätverksprotokoll.
Google Clouds IoT-kärna ger en fullservice-tjänst som möjliggör för konstruktörer att lätt och säkert ansluta, hantera och hämta data från utrustning på global nivå. Plattformen samlar, bearbetar och analyserar data i realtid för att möjliggöra för konstruktörer att förbättra verkningsgraden hos inbyggda konstruktioner.
PIC-IoT WG-utvecklingskortet stöds av den integrerade utvecklingsmiljön MPLAB X (IDE) och MCC-verktyget för snabb prototypframställning. Kortet är kompatibelt med över 450 MikroElektronika Click boards.

Comments are closed.