Grafen redan användbart material

Från att upptäckas bara för sju år sedan står grafen – med sina enlagers kol-nanostrukturer – redan inför de första kommersiella insatserna.

Grafen kommer ännu in i den finstrukturerade mikroelektroniken, men dock i förbindelse med den, nämligen i platta bildskärmar.
Den ökande efterfrågan på indium, med åtföljande fördyring, bäddar för att vi tänker på andra lösningar än den för bildskärmar tidigare nödvändiga indium-tennoxiden (ITO).
Grafenskärmar har också den fördelen att de är flexibla och inte är känsliga för mekaniskt brott. Nyckeln till små grafenskärmar för smarta telefoner ligger i kombinationen av metalliska nanorör och grafenlager.
Nyligen hade universitetet i Eindhoven visat en något annorlunda prototyp av grafendisplay. Hos Rice University har nu också professor James M Tour presenterat en intressant lösning. Det leder nästan oundvikligen till billig tillverkningsteknik, som rulle-till-rulle-produktion med hjälp av bläckstråleskrivare. Fler tekniska detaljer och en kort video kan ses på unter http://www.nanowerk.com/news/newsid=22280.php

 

Comments are closed.