Gotland blir svensk nod för vindkraft

Högskolan på Gotland har genom ämnet Energiteknik blivit svensk nod i EAWE (The European Academy for Wind Energy). Högskolan har även tecknat samarbetsavtal med kinesiska aktörer som bland annat rör studentutbyte, forskning och samarbete med den kinesiska vindkraftsindustrin.

EAWE inledde sin verksamhet 2004 och uppges vara Europas ledande nätverk inom vindkraftsområdet med flera betydande lärosäten som medlemmar. Sveriges representant i styrelsen för EAWE blir nu Stefan Ivanell. Han är ämnesansvarig för energiteknik vid Högskolan på Gotland. Övriga akademiska aktörer i Sverige inom området kan nu knytas till denna nod.

– Det här är ett internationellt erkännande för vår höga kvalitet inom utbildning och forskning inom området, säger Stefan Ivanell.

Högskolan på Gotland har även skrivit ett avtal om samarbete med Chinese Wind Energy Association, CWEA, som är placerat i Peking. Samarbetet rör studentutbyte samt samarbete med vindkraftsindustrin i Kina, som är det land i världen där vindkraften byggs ut snabbast just nu.

– Vi räknar med att ta emot minst fyra kinesiska studenter årligen, säger Stefan Ivanell.

Högskolan på Gotland har dessutom skrivit ett avtal om samarbete med North China Electric Power University i Peking. Samarbetet rör utbyte av studenter, lärare samt forskning, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.