Godkänner försäljning av Nortels patent

En grupp på sex stora telekomföretag, där bland annat Ericsson ingår, får godkännande i domstol avseende köpet av Nortel Networks Corp. patentportfölj.

Försäljningen ägde rum i juni i form av en auktion och avsåg 6 000 patent och applikationer för informations- och kommunikationsteknik (IKT)-industrin. Patenten spänner över trådlös teknik inklusive LTE, datanät, optisk teknik, internet och halvledare med och auktionen inbringade 4,5 miljarder USD till Nortel Networks konkursbo.

Auktionen inleddes med ett "stalking horse"-bud på 900 miljoner USD från Google, ett företag med en relativt liten uppsättning av trådlösa patent inom en industri som allt mer fylls av stämningar avseende immateriella rättigheter.

Det pris som betalades efter 19 omgångar i budgivningen anger hur långt den vinnande företagsgruppen var villiga att gå för att omintetgöra Googles mobila ambitioner, enligt analytiker som nyhetsbyrån Reuters varit i kontakt med. En analytiker säger vidare att den vinnande gruppen sannolikt kommer att försöka maximera sin avkastning på patenten genom att använda dem för att väcka talan mot andra, med Google och dess mjukvara för Android mobiltelefoner först på listan.

I det vinnande konsortiet ingår Apple, Ericsson, Microsoft, Research in Motion (RIM), Sony och EMC. Transaktionen fick ”konkurrensgodkännande” (antitrust clearance) den 23 juni. Men American Antitrust Institute har bett justitiedepartementet om "en fördjupad undersökning" av konsortiets köp av patentportföljen, enligt Reuters.

Comments are closed.