Genväg för FPGA till server

Verktygssviten SDAccel från Xilinx gör det betydligt enklare att lägga till FPGA-kort i serverdatorer för att accelerera algoritmer. I en del fall går det att snabba upp exekveringen med flera hundra gånger.

 

Hittills har man för det mesta använt grafikprocessorer, GPUer, för att accelerera algoritmer i serverdatorer, men FPGAer kan ge betydligt högre prestanda med en lägre energiförbrukning. Problemet har varit en krångligare och tidskrävande utvecklingsprocess.

– Där ändrar SDAccel förutsättningarna totalt, säger Giles Peckham, marknadschef hos Xilinx. Mjukvaruutvecklare kan ta fram och debugga algoritmer på det sätt som de är vana vid. Inte förrän det hela är verifierat är det dags att syntetisera mjukvaran för att köras i FPGA-korten och det jobbet görs helt automatiskt. Syntesprogrammet är också mycket bra på att optimera, vilket gör att prestanda blir fullt i klass med vad en FPGA-programmerare kan göra manuellt.

– SDAccel klarar både x86-delen och FPGA-delen och kommunikationen mellan bägge. Verktygssviten körs under Eclipse, så det är fullt möjligt att kombinera våra verktyg med andra Eclipse-baserade verktyg.


Giles Peckham, Xilinx

Lågenergi
En stor fördel med FPGA-tekniken är den relativt låga energiförbrukningen. Ett PCI Express-kort med en Virtex-FPGA håller sig under 20 W. Det krävs alltså inga "extraförstärkta" PCI Express-kanaler på serverkortet (25 W är standard för PCI Express). Ändå är det möjligt att nå prestandanivåer som skulle krävt flera hundra watt med en processorlösning eller GPU-lösning.

– Det innebär att kylningen blir mycket enklare och att utrymmesbehovet blir mycket mindre.

Normalt sett köper användarna FPGA-kort från någon av de tillverkare som finns på marknaden. Men det är också fullt möjligt att använda SDAccel till egenutvecklade eller optimerade kort. I en del tillämpningar kan ju antalet FPGA-utrustade serverblad bli mycket stort.

– Vi samarbetar till exempel med Baidu och i den typen av tillämpningar används mycket stora serverinstallationer.

Comments are closed.